Arbetarstudent inom frontend-utveckling med React och TypeScript (2023)

Annonser Karlsruhe Jobb Fler jobb

Werkstudent in der Frontend Entwicklung mit React und TypeScript (1)

 • Werkstudent in der Frontend Entwicklung mit React und TypeScript (2)

76137 Baden-Württemberg - Karlsruhe

21.04.2023

 • KonstAndra yrken

Beskrivning

✅ Arbetarstudent inom frontend-utveckling med React och TypeScript (m/f/d)

✅ Workwise GmbH

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

◼ Komplett information om detta jobb och Workwise GmbH under följande länk

https://apply.jobsier.co/PPbDmSw

(kopiera bara länken till webbläsarens URL-rad)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Om företaget:

Människor flyttar organisationer. En organisation är bara så bra som teamet bakom den. Samtidigt ser mer än hälften av alla medelstora företag det största hotet mot sin egen framgång i bristen på lämplig personal. Vårt uppdrag är därför att enkelt koppla samman företag med rätt medarbetare via vår plattform så att de bättre kan koncentrera sig på sina faktiska uppgifter och mål. För att göra detta erbjuder vi lämpliga verktyg och tjänster som gör det möjligt för kandidater att uppleva en enkel kandidatupplevelse och hjälper företag att ta sitt arbetsgivarvarumärke till nya höjder. Låter spännande? Då ser vi fram emot att få din ansökan.

Vilka vi är: Som en del av vårt produktteam av produktchefer, frontend- och backendutvecklare kommer du att vidareutveckla vår onlinemarknadsplats genom att kontinuerligt förbättra befintliga funktioner och utveckla helt nya.

Vad väntar dig?
● Discovery: Tillsammans med dina kollegor från områdena produkthantering och backend-utveckling letar du ständigt efter sätt att göra vår onlinemarknad ännu bättre.
● Leverans: Du förvandlar förslag till förbättringar till verklighet genom att optimera befintliga funktioner och utveckla nya.
● Du deltar i kodgranskningar och skriver automatiserade tester.
● Du utbyter dina kunskaper med teammedlemmar.
● Du har möjlighet att utveckla dig professionellt och personligt.

Vad ska du ta med?
● Du är för närvarande inskriven på ett universitet eller högskola, helst med inriktning på datavetenskap.
● Du har redan en del praktisk erfarenhet av React eller liknande frontend-ramverk samt med JavaScript och/eller TypeScript.
● Du behöver inte vara perfekt på alla dessa saker, men vi antar att du vill lära dig så mycket som möjligt.
● Din profil avrundas av flytande engelska och goda kunskaper i tyska.
Vi letar efter människor, inte examina. De mest mångsidiga erfarenheterna, talangerna och karaktärerna finns representerade i vårt team – och det vill vi ha mer av!Mångfald i teamet är särskilt viktigt för oss. Vi välkomnar alla ansökningar – oavsett hudfärg, religion, ursprung, könsidentitet, sexuell läggning, (o)synliga funktionsnedsättningar eller ålder.

Du kan se fram emot:

Juridiska upplysningar

Allmänna affärsvillkor
Användare av tjänsterna som erbjuds av Jobsier erkänner och accepterar dessa villkor.

Ägare av Jobsier och relaterade tjänster
CooperHire GmbH
Rheinsberger Straße 76/77
10115 Berlin, Tyskland
Handelskammaren i Berlin
Registreringsnummer: HRB 214774 B
Verkställande direktör: Amar Ahlers
e-post: hello@cooperhire.io
Telefon: (+49) 176 43677706

Introduktion
Det här dokumentet
Detta dokument är ett juridiskt avtal mellan dig, användaren och den enhet som tillhandahåller Jobsier. Det reglerar din användning av onlineegenskaperna och, i alla fall, användningen av de tjänster som tillhandahålls. "Juridiskt avtal" betyder att villkoren i detta avtal är bindande för förhållandet mellan dig och oss när du har accepterat villkoren. Om inget annat anges gäller alla bestämmelser i dessa villkor utan åtskillnad för kunder, kandidater och andra användare (tillsammans kallad "användare"). För enkelhetens skull hänvisar "Användare", "du", "din" och liknande termer, antingen i singularis eller pluralform, till dig, Användaren. "CooperHire Gmbh", "vi", "vår", "oss" och liknande termer hänvisar till det företag som äger och förvaltar Jobsier enligt vad som beskrivs i detta dokument. "Jobsier" avser aktuell webbplats och/eller ansökan. "Avtal" avser detta dokument, som ändras från tid till annan. Avtalet ingås på engelska. Andra definierade termer anges i avsnittet "Definitioner" längst ner i Avtalet.

Godkännande av detta avtal
För att använda Jobsier måste du läsa detta avtal noggrant och acceptera det genom att klicka på knappen för att acceptera det. Om du inte accepterar detta avtal kan du inte använda tjänsten.

Information om Jobsier
Jobsier är ett verktyg som gör det möjligt för användare som kvalificerar sig som klienter att hantera, organisera och filtrera ansökningar som skickas in av jobbsökande kandidater för en specifik ledig tjänst ("hantera och filtrera funktioner"). Dessutom kan Jobsier göra tillgängliga för kunderna kandidaters yrkesprofiler som är lämpliga för kundens behov som specificeras för Jobsier eller på annat sätt offentliggörs (d.v.s. via platsannonser, lediga tjänster etc.). Sådana profiler ska göras tillgängliga för Jobsier av kandidaterna själva eller hämtas från tredje parter som är berättigade och legitimerade att överföra sådana personuppgifter och information till Jobsier ("matchningsfunktioner"). Vidare kan kandidater ansöka om ett specifikt jobb av en kund genom ett ansökningsformulär på webbplatsen. Efter att ha klickat på en platsannons på olika jobbbrädor eller sociala medier skickas kandidater till jobbsidor skapade av Jobsier för kunderna. På denna jobbsida måste kandidater ange namn, e-post, telefon och CV för att skicka en ansökan. Kunden kan se ansökningarna på plattformen och kontakta kandidaten direkt.

Registrering, innehåll på Jobsier och förbjuden användning av Jobsier
Registrering
För att kunna använda Tjänsten eller någon del av den måste Användare registrera sig på ett sanningsenligt och fullständigt sätt genom att tillhandahålla alla nödvändiga uppgifter i det relevanta registreringsformuläret. Användarna måste också acceptera integritetspolicyn och dessa villkor i sin helhet. Användare är ansvariga för att hålla sina inloggningsuppgifter konfidentiella och att inte göra sådan information tillgänglig för obehöriga tredje parter. Vi tar inget ansvar för missbrukade lösenord såvida vi inte är ansvariga för missbruket. Du bör meddela oss omedelbart om du är orolig för att en tredje part känner till ditt lösenord, om lösenordet används obehörigt eller om detta verkar vara troligt. Du ansvarar för att din information är korrekt och fullständig och att du meddelar oss om eventuella ändringar av den information som tillhandahålls. Efter avslutad kommunikation med Jobsier bör du logga ut och stänga webbläsarfönstret, särskilt om du delar datorn med andra personer. Det är underförstått att ägaren inte ska hållas ansvarig under några omständigheter i händelse av förlust, avslöjande, stöld eller obehörig användning av tredje part, oavsett anledning, av användarens åtkomstuppgifter.

Ta bort användarkonton och kontouppsägning
Registrerade användare kan avbryta sina konton och sluta använda tjänsten när som helst genom att kontakta ägaren direkt. Ägaren förbehåller sig rätten att stänga av eller avsluta Användarens konto när som helst och utan föregående meddelande i händelse av brott mot Villkoren av Användaren. Ägaren förbehåller sig rätten att stänga av eller avsluta användarens konto när som helst och utan föregående meddelande om den anser att: · Användaren har brutit mot detta avtal; och/eller · Användarens åtkomst eller användning av tjänsten kan resultera i skada på ägaren, andra användare eller tredje part; och/eller · Användarens användning av Jobsier kan resultera i brott mot lagar eller förordningar; och/eller · vid en utredning genom rättsliga åtgärder eller statlig inblandning; och/eller · kontot anses vara, efter ägarens eget gottfinnande, av någon anledning, olämpligt eller stötande eller i strid med detta avtal.

Innehåll som tillhandahålls av användaren
Användare är ansvariga för sitt eget innehåll och tredje parts innehåll som de delar via Jobsier, som de laddar upp och publicerar på eller via Jobsier, eller som de överför på något annat sätt. Användare bekräftar att de har alla nödvändiga medgivanden från tredje part vars data och/eller innehåll de delar med ägaren och håller härmed ägaren skadeslös för alla ansvar eller anspråk som uppstår mot ägaren i samband med olaglig distribution av tredjepartsinnehåll eller olaglig användning av tjänsten. Ägaren modererar inte innehållet som tillhandahålls av Användare eller av tredje part men kommer att agera om klagomål tas emot från Användare eller om order utfärdas av offentliga myndigheter om innehåll som anses stötande eller olagligt. I synnerhet kan ägaren besluta att avbryta eller avbryta visualiseringen av innehåll i händelse av att: · andra användare lämnar in klagomål; · ett meddelande om intrång i immateriella rättigheter tas emot; · det beslutas att göra det med tanke på, eller som ett resultat av, rättsliga åtgärder; · nämnda åtgärd begärs av en offentlig myndighet; eller · om man tror att innehållet, samtidigt som det är tillgängligt via Jobsier, kan äventyra Användarna, tredje part, tillgängligheten av Tjänsten och/eller Ägaren. I synnerhet bär användarna det enda och exklusiva ansvaret för personuppgifter och information som rör tredje part inklusive, men inte begränsat till, kandidater och för att informera sådana tredje parter och samla in alla relevanta och juridiskt nödvändiga samtycken från sådana tredje parter till överföring av personuppgifter till Jobsier och till Jobsiers behandling av personuppgifter i enlighet med Jobsiers sekretesspolicy, som krävs av och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Rättigheter till innehåll som tillhandahålls av Användare. De enda rättigheter som beviljas ägaren i förhållande till innehåll som tillhandahålls av Användare är de som är nödvändiga för att driva och underhålla Jobsier. Genom att skicka, publicera eller visa innehåll på eller genom Jobsier, beviljar Användaren en licens till Ägaren utan territoriella begränsningar, icke-exklusiv, royaltyfri och med rätt att underlicensiera, att använda, kopiera, reproducera, bearbeta, anpassa, modifiera , publicera, överföra, visa och distribuera sådant innehåll i alla media eller via distributionsmetoder som för närvarande är tillgängliga eller utvecklade senare. Jobsier ska inte samla in, bearbeta, sälja, överföra, sprida eller på annat sätt använda personuppgifter och information som är relaterad till tredje part (såsom kandidater) och tillhandahålls av Användare för omfattningar som skiljer sig från de avtalsenligt förfallna och angivna, eller de som samtyckes till av respektive Data Underkastat eller tillåtet enligt tillämplig lag. För ytterligare information, se Jobsiers sekretesspolicy.

Innehåll tillhandahållet av tredje part
Ägaren modererar inte innehållet eller länkarna som tillhandahålls av tredje part innan de publiceras på Jobsier. Ägaren ansvarar inte för innehållet som tillhandahålls av tredje part eller för dess tillgänglighet.

Tjänster som tillhandahålls av tredje part
Användare kan använda tredjepartstjänster eller innehåll som ingår i Jobsier, men de måste vara medvetna om dessa tredje parts villkor och ha gett sitt samtycke till dem. Under inga omständigheter kommer ägaren att anses ansvarig i förhållande till korrekt funktion eller tillgänglighet, eller båda, av tredjepartstjänster.

Förbjuden användning
Tjänsten ska endast användas i enlighet med dessa villkor. Användare får inte: · reverse engineering, dekompilera, demontera, modifiera eller skapa härledda verk baserat på Jobsier eller någon del av det; · kringgå all teknik som används av Jobsier eller dess licensgivare för att skydda innehåll som är tillgängligt via den; · kopiera, lagra, redigera, ändra, förbereda något härledd arbete av eller på något sätt ändra något av innehållet som tillhandahålls genom Jobsier; · använda någon robot, spindel, webbplatssökning/hämtningsprogram eller annan automatiserad enhet, process eller medel för att komma åt, hämta, skrapa eller indexera någon del av Jobsier eller dess innehåll; · hyra, leasa eller underlicensiera Jobsier; · förtala, missbruka, trakassera, använda hotfulla metoder, hota eller kränka andras lagliga rättigheter på något annat sätt (såsom integritets- och publicitetsrätt); · sprida eller publicera innehåll som är olagligt, obscent, olagligt, ärekränkande eller olämpligt; · förskingra ett konto som används av en annan användare; · registrera eller använda Tjänsten för att kontakta Användarna för att marknadsföra, sälja eller marknadsföra produkter eller tjänster av något slag genom Jobsier på något sätt; · använda Jobsier på något annat olämpligt sätt som bryter mot villkoren.

Klientens skyldigheter När de använder applikationshanterings- och filtreringsfunktionerna som tillhandahålls av Jobsier, är kunder välkomna att rekommendera Jobsier till alla kandidater som de slutligen avvisar inom sin ansökningsprocedure som ett effektivt verktyg för att hitta en anställning. För att kunna göra det, erkänner och accepterar klienter att de kan vara skyldiga att samla in sina kandidaters samtycke till e-postmarknadsföring för tjänster som erbjuds av tredje part i förväg, i enlighet med gällande lag. När de använder Jobsiers matchningsfunktioner, det vill säga tillhandahållandet av kandidaternas profiler till kunder på deras begäran, erkänner och accepterar kunderna att sådana profiler inte genomgår någon bedömning eller kontroll av Jobsier och görs tillgängliga för Jobsier av kandidaterna själva eller av tredje part som har behörighet att gör det (som professionella rekryterare). Kunder förbinder sig att samla in, bearbeta och använda personuppgifter och information som mottas på detta sätt endast i den utsträckning och inom gränserna för den enstaka rekryteringsprocessen, förutsatt att den relevanta kandidaten inte drar tillbaka sitt samtycke till vidare behandling vid något tillfälle.

Försäljningsvillkor

Köp betaltjänster Jobsier tillhandahåller ytterligare tjänster och abonnemang som är tillgängliga mot betalning av en avgift. Avgifterna, varaktigheten och villkoren för kontona och betaltjänsterna framhävs i relevant avsnitt av Jobsier.

Återkommande prenumeration Användaren kan bland annat köpa slots (30 dagars spend budget) på systemet med en giltighetstid på 12 månader. Betalningar börjar från det datum då Användare väljer en betald prenumeration eller ändrar en annan befintlig betalningsplan. Abonnemanget måste förnyas vid varje faktureringscykel för att bibehålla fördelarna med de betalda tjänsterna.

Köpprocess Köpet av tjänster måste genomföras offline. För detta ändamål kan klienter kontakta ägaren på de kontaktuppgifter som anges ovan.

Betalningsmetoder Jobsier använder tredjepartsverktyg för sin betalningshantering och är inte kopplad till någon av de tillhandahållna betalningsuppgifterna – såsom kreditkortet – på något sätt. Eventuella avvisade betalningskostnader ska bäras av Användaren.

Ersättning och begränsning av ansvar

Tjänsten tillhandahålls "i befintligt skick" Ägaren tillhandahåller tjänsterna strikt "i befintligt skick". I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag avsäger sig ägaren uttryckligen alla villkor, representationer och garantier, vare sig uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, inklusive, utan begränsning, alla underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång. tredje parts rättigheter. Ägaren lämnar inga garantier eller utfästelser om riktigheten eller fullständigheten av något "innehåll" och tar inget ansvar eller ansvar för några: · fel, utelämnanden eller felaktigheter i något "innehåll"; · personskada eller egendomsskada av vilken karaktär som helst som härrör från din tillgång till och användning av tjänsterna och Jobsier; · all obehörig åtkomst till eller användning av våra system och/eller information tillgänglig via sådana system; · alla avbrott i tjänsterna; · eventuella virus, trojanska hästar, buggar, skadlig kod eller liknande i eller överförs via Tjänsterna eller genom åtgärder från tredje part; · all åtkomst till din mobiltelefon och/eller information tillgänglig genom sådan åtkomst; och/eller · någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av tjänsterna. Ägaren godkänner, garanterar, garanterar eller tar inte ansvar för någon händelse, produkt eller tjänst som är tillgänglig via Tjänsterna eller någon webbplats eller applikation som är tillgänglig via Tjänsterna. Ingen åtgärd från eller på uppdrag av ägaren eller någon annan källa ska skapa någon garanti som inte uttryckligen anges i detta avtal. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av garantier, därför kanske ovanstående undantag inte gäller dig.

Ersättning Användaren samtycker till att hålla ägaren och dess dotterbolag, affiliates, tjänstemän, direktörer, agenter, co-branders, partners och anställda skadeslösa från och mot alla anspråk eller krav, inklusive utan begränsning, rimliga. advokatarvoden och kostnader, gjorda av tredje part på grund av eller härrörande från användarens innehåll, användning av eller anslutning till tjänsten, brott mot dessa villkor eller brott mot tredje parts rättigheter. Användare garanterar i synnerhet att de är legitima och berättigade att tillhandahålla personuppgifter och information som rör tredje part, inklusive men inte begränsat till kandidater, till Jobsier i den utsträckning, inom de gränser och för de omfattningar som anges i dessa villkor och i Jobsiers sekretesspolicy. Om sådan legitimering och rättighet skulle upphöra av någon anledning, inklusive, men inte begränsat till, den registrerades återkallande av samtycke, förbinder sig Användare att informera Jobsier korrekt och utan onödigt dröjsmål vid kontaktuppgifterna som anges ovan.

Ansvarsbegränsningar Jobsier och alla funktioner som är tillgängliga via Jobsier görs tillgängliga för användarna under villkoren i avtalet, utan någon garanti, uttrycklig eller underförstådd, som inte krävs enligt lag. I synnerhet finns det ingen garanti för att de tjänster som erbjuds är lämpliga för användarens specifika mål. Jobsier och funktioner som är tillgängliga via Jobsier används av Användarna på egen risk och på eget ansvar. I synnerhet är ägaren, inom gränserna för tillämplig lag, ansvarig för kontraktuella och icke-kontraktuella skador till Användare eller tredje part endast genom uppsåt eller grov vårdslöshet, när dessa är omedelbara och direkta konsekvenser av Jobsiers verksamhet. Ägaren ska därför inte hållas ansvarig för: · eventuella förluster som inte är en direkt följd av ägarens brott mot avtalet; · alla förluster av affärsmöjligheter och alla andra förluster, även indirekta, som användaren kan ådra sig (såsom, men inte begränsat till, handelsförluster, förlust av intäkter, inkomster, vinster eller förväntade besparingar, förlust av kontrakt eller affärsrelationer , förlust av rykte eller goodwill, etc.); · skador eller förluster till följd av avbrott eller funktionsfel hos Jobsier på grund av force majeure, eller åtminstone på oförutsedda och oförutsedda händelser och i vilket fall som helst oberoende av viljan och utanför Ägarens kontroll, såsom exempelvis men inte begränsat till, fel eller avbrott i telefon- eller elledningar, Internet och/eller andra överföringssätt, otillgänglighet av webbplatser, strejker, naturkatastrofer, virus och cyberattacker, avbrott i leveransen av produkter, tredjepartstjänster eller applikationer; och · felaktig eller olämplig användning av Jobsier av Användare eller tredje parter. Diverse tjänstavbrott För att garantera användarna bästa möjliga användning av tjänsten förbehåller sig ägaren rätten att avbryta tjänsten för underhåll eller systemuppdateringar, informera användarna genom ständiga uppdateringar publicerade på Jobsier.

Återförsäljning av tjänster Användare får inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av Jobsier och dess tjänst utan ägarens uttryckliga skriftliga tillstånd, antingen direkt eller genom ett korrekt återförsäljningsprogram.

Sekretesspolicy För information om användningen av deras personuppgifter måste Användare hänvisa till Jobsiers sekretesspolicy som härmed anses vara en del av dessa Villkor. Sekretesspolicyn finns under: https://Jobsier.ai/policies/privacy.

Immateriella rättigheter Alla varumärken, nominella eller figurativa, och alla andra varumärken, handelsnamn, tjänstemärken, ordmärken, illustrationer, bilder eller logotyper som förekommer om Jobsier är och förblir ägarens eller dess licensgivares exklusiva egendom och är skyddas av gällande lagar om varumärken och av relaterade internationella avtal. Alla varumärken och alla andra varumärken, handelsnamn, tjänstemärken, ordmärken, varumärken, illustrationer, bilder, logotyper avseende tredje part och innehåll som publicerats av sådana tredje parter på Jobsier är och förblir den exklusiva egendomen av sådana tredje parter och deras licensgivare, och är skyddade av tillämpliga varumärkeslagar och relevanta internationella avtal. Ägaren äger inte de ovan nämnda immateriella rättigheterna och får endast använda dem inom de gränser och i enlighet med de avtal som ingåtts med sådana tredje parter och för de syften som beskrivs här.

Åldersberättigande Användare förklarar sig vara vuxna i enlighet med tillämplig lagstiftning. Under inga omständigheter får personer under 13 år använda Jobsier.

Ändringar av dessa villkor Ägaren förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst och informera användarna genom att publicera ett meddelande inom Jobsier. Användare som fortsätter att använda Jobsier efter publiceringen av ändringarna accepterar de nya villkoren i sin helhet.

Överlåtelse av kontrakt Ägaren förbehåller sig rätten att överlåta, överlåta, förfoga över genom novation eller underleverantörer alla eller några rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor, så länge som Användarens rättigheter enligt Villkoren inte påverkas. Användare får inte överlåta eller överföra sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor på något sätt utan skriftligt tillstånd från ägaren. Kontakter All kommunikation som rör Jobsier måste skickas med de kontakter som anges i dessa villkor.

Avskiljbarhet Om någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller omöjlig att verkställa, kommer den klausulen att tas bort och de återstående bestämmelserna kommer inte att påverkas och de kommer att förbli i kraft.

Gällande lagar och jurisdiktion Dessa villkor och alla tvister som rör implementeringen, tolkningen och giltigheten av detta avtal är föremål för tysk lag. Ett undantag från denna regel gäller i fall där lagen föreskriver en enda jurisdiktion för konsumenter. Definitioner Tjänst Tjänsten som tillhandahålls av Jobsier enligt beskrivningen i dessa villkor och i Jobsier. Användare Varje användare av tjänsten, oavsett om det är en människa eller juridisk person. Villkor (eller Villkor) Dessa Allmänna Villkor, som utgör ett juridiskt bindande avtal mellan Användaren och Ägaren. Kund En användare som drar nytta av Jobsiers tjänster som agerar som potentiell arbetsgivare eller rekryterare. Kandidat A Användare som drar nytta av Jobsiers tjänster och agerar som potentiell anställd.
Integritetspolicy
Jobsier samlar in vissa personuppgifter från sina användare.

Personuppgiftsansvarig för webbplatsen "https://www.jobsier.co" i enlighet med art. 4 (7) i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR):
CooperHire GmbH
Rheinsberger Straße 76/77
10115 Berlin, Tyskland
Handelskammaren i Berlin
Registreringsnummer: HRB 214774 B
Verkställande direktör: Amar Ahlers
e-post: hello@cooperhire.io
Telefon: (+49) 176 43677706

Denna integritetspolicy styr i vilken utsträckning Jobsier samlar in, behandlar och använder personuppgifter om dig. Vi ber dig därför att läsa följande förklaringar noggrant. Denna integritetspolicy är endast giltig för denna webbplats. Webbplatsen kan innehålla korsreferenser ("länkar") till andra webbplatser från tredje parts leverantörer. Vår integritetspolicy gäller inte tredje parts webbplatser. Av denna anledning bör användare noggrant läsa sekretesspolicyn för tredje parts webbplatser som samlar in dina personuppgifter.

Typer av data som samlas in
Jobsier är en applikation som tillåter kunder att hantera, organisera och filtrera ansökningar som skickas in av jobbsökande kandidater för en specifik ledig tjänst. Dessutom kan kandidater ansöka om specifika jobb genom ansökningsformuläret på Jobsiers webbplats. Om inget annat anges, gäller alla bestämmelser i denna integritetspolicy utan åtskillnad för kunder, kandidater och andra användare (gemensamt kallade "Användare" eller "Användare").

Varje gång en användare går in på en sida på vår webbplats och varje hämtning av en filåtkomstdata om den processen lagras i en loggfil på servern. Detta gäller i synnerhet följande information: · Datum och tid för begäran · Tidszonsskillnad till Greenwich Mean Time (GMT) · Innehållet i förfrågan (konkret sida) · Åtkomststatus/ HTTP-statuskod · Överförd mängd data · Webbplats från vilken begäran initierades · Webbläsare · Operativsystem och dess gränssnitt · Språk och version av webbläsarprogramvaran · IP-adress IP-adressen lagras endast under användningsperioden och kommer att raderas eller anonymiseras omedelbart efteråt. Dessa data kommer varken att användas för att identifiera användare eller kombineras med annan data, utan tjänar endast till att tillhandahålla denna webbplats. Jobsier samlar in ovan nämnda data då detta är tekniskt nödvändigt för att vi ska kunna visa vår webbplats och för att säkerställa webbplatsens stabilitet och säkerhet. Den rättsliga grunden för denna behandling är art. 6 (1) meningen 1 lit. f) GDPR. Om du använder vår webbplats inte bara i informationssyfte, kommer du i allmänhet att behöva tillhandahålla ytterligare personuppgifter, såsom namn, födelsedatum, e-postadress, adress eller telefonnummer, som vi använder för att tillhandahålla respektive tjänster. Vi kommer endast att samla in relevanta personuppgifter om detta är tillåtet enligt lag (till exempel för att fullgöra ett kontrakt eller för legitima intressen) eller om du samtycker till behandling av personuppgifter. I fall av ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen Art. 6 (1) meningen 1 lit. a) GDPR. När det gäller fullgörandet av ett kontrakt är den rättsliga grunden art. 6 (1) meningen 1 lit. b) GDPR. Den rättsliga grunden för behandling av dina uppgifter med hänsyn till legitima intressen är Art. 6 (1) meningen 1 lit. f) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter. En återkallelse har direkt inflytande på tillåtligheten av behandlingen av dina personuppgifter så snart den riktas till oss. Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på berättigade intressen har du rätt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Om du utnyttjar din rätt att göra invändningar ber vi dig vänligen att förklara skälen till varför vi inte ska behandla dina personuppgifter. Om din invändning är berättigad kommer vi att granska fakta och justera eller modifiera behandlingen av uppgifter eller informera dig om tvingande legitima skäl för behandlingen. Bland de typer av personuppgifter som Jobsier samlar in, på egen hand eller genom tredje part, finns: - namn, efternamn och e-postadress till kunder som använder Jobsier och/eller den fysiska person som använder Jobsier för kundens räkning - personuppgifter som finns i varje Kandidatens ansökningshandlingar. De personuppgifter som samlas in från kandidater, som använder Jobsier självständigt och för sina egna omfattningar i synnerhet för att ansöka om ett specifikt jobb, är alla de som ingår i deras personliga yrkesprofiler och/eller ansökningshandlingar, inklusive: namn, efternamn, hemvist, e-postadress, födelsedatum, kön och fotografi, tidigare akademiska och yrkesmässiga erfarenheter och bakgrund, personliga färdigheter (såsom talade språk), personliga intressen, fritidsintressen, konton i sociala medier, certifikat, diplom och andra kvalifikationer, preferenser t.ex. arbetstider och arbetsplatser, en presentationsvideo eller en videointervju och ytterligare dokument (som motivationsbrev, CV etc.).

De detaljerade personuppgifter som samlas in kommer att beskrivas i de relevanta avsnitten av denna integritetspolicy eller i en dedikerad förklarande text kontextuellt med datainsamlingen. Personuppgifterna kan tillhandahållas fritt av Användaren, eller samlas in automatiskt vid användning av Jobsier. Om användare ställer in ett konto kan lagring av data återkallas när som helst. Angivna uppgifter och hela ditt användarkonto kan alltid raderas i kundområdet. Du samtycker till att behandla personlig åtkomstdata konfidentiellt och att inte göra sådan information tillgänglig för obehöriga tredje parter. Vi tar inget ansvar för missbrukade lösenord såvida vi inte är ansvariga för missbruket. Du bör meddela oss omedelbart om du är orolig för att en tredje part känner till ditt lösenord, om lösenordet används obehörigt eller om detta verkar vara troligt. Du ansvarar för att din information är korrekt och fullständig och att du meddelar oss om eventuella ändringar av den information som tillhandahålls. Efter avslutad kommunikation med Jobsier bör du logga ut och stänga webbläsarfönstret, särskilt om du delar datorn med andra personer. All användning av cookies - eller av andra spårningsverktyg - av Jobsier eller av ägarna av tredje parts tjänster som används av Jobsier, om inte annat anges, tjänar till att identifiera användare och komma ihåg deras preferenser, i det enda syftet att tillhandahålla den tjänst som krävs av användaren . Underlåtenhet att tillhandahålla vissa personuppgifter kan göra det omöjligt för Jobsier att tillhandahålla sina tjänster.

Användare är ansvariga för alla personuppgifter från tredje part som erhållits, publicerats eller delas genom Jobsier och bekräftar att de har tredje parts samtycke eller annan rättslig grund för att tillhandahålla uppgifterna till Jobsier.

Läge och plats för behandling av data
Metoder för bearbetning
Den personuppgiftsansvarige behandlar Användarnas Data på ett korrekt sätt och ska vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna mot manipulation, förlust, förstörelse eller obehörig åtkomst av tredje part. Våra system är säkrade mot obehörig åtkomst. I synnerhet krypteras dina personuppgifter av oss. Vi använder kodningssystemet SSL (Secure Socket Layer). Vi påpekar uttryckligen att trots alla tekniska försiktighetsåtgärder tillåter inte Internet absolut datasäkerhet. Vi är inte ansvariga för tredje parts handlingar.

Databehandlingen utförs med hjälp av datorer och/eller IT-aktiverade verktyg, enligt organisatoriska procedurer och lägen strikt relaterade till de angivna ändamålen. Förutom den personuppgiftsansvarige kan uppgifterna i vissa fall vara tillgängliga för vissa typer av ansvariga personer som är involverade i driften av webbplatsen (administration, försäljning, marknadsföring, juridik, systemadministration) eller externa parter (som tredje part -partstekniska tjänsteleverantörer, brevbärare, värdleverantörer, IT-företag, kommunikationsbyråer) utsedda, vid behov, som databehandlare av Jobsier. Vi överför dina personuppgifter till tredje part endast om du har samtyckt till överföringen, överföringen är nödvändig för att fullgöra avtalet eller om vi tvingas göra det enligt lag. Om vi ​​använder externa tjänsteleverantörer för att behandla dina personuppgifter (t.ex. för IT-tjänster, lagring av data eller optimering av processer) är de noggrant utvalda och instruerade av oss. De är bundna av våra instruktioner och inspekteras regelbundet. Uppgifterna som tillhandahålls till våra tjänsteleverantörer kan endast användas av dem för att utföra sina uppgifter. Om vi ​​överför personuppgifter till tjänsteleverantörer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), kommer vi att göra det endast om EU-kommissionen har bekräftat att tredjelandet säkerställer en adekvat nivå av dataskydd eller andra lämpliga skyddsåtgärder finns (t.ex. EU-standardavtalsklausuler). eller bindande företagsregler). Om kandidater ansöker om ett specifikt jobb på Jobsier, lagras respektive personuppgifter såsom namn, kontaktuppgifter och CV på Jobsiers plattform. Vidare överförs uppgifterna till Kunden som erbjuder respektive jobb. Den rättsliga grunden för denna behandling är art. 6 (1) meningen 1 lit. b) och f) GDPR. Genom att skicka en ansökan godkänner kandidaterna att Jobsier och klienter behandlar sina personuppgifter. Personuppgifter kommer att behandlas av Jobsier endast för de ändamål som nämns i denna integritetspolicy. Observera att Jobsier inte har något inflytande på behandlingen av personuppgifter av klienterna.

Retentionstid
Uppgifterna bevaras under den tid som krävs för att tillhandahålla den tjänst som begärs av Användaren, eller anges av de syften som beskrivs i detta dokument, och Användaren kan alltid begära att den personuppgiftsansvarige avbryter eller tar bort uppgifterna. Jobsier kommer att radera användarnas personuppgifter så snart uppgifterna inte längre är nödvändiga för respektive ändamål. Det kan förekomma att personuppgifter bevaras under den tid under vilken eventuella anspråk kan göras gällande mot Jobsier (till exempel lagstadgad preskriptionstid på tre eller trettio år). Dessutom är Jobsier enligt lag skyldig att lagra vissa uppgifter på grund av skyldigheterna att bevisa och lagra, bland annat med avseende på den tyska handelslagen, den tyska skattelagen eller lagen om penningtvätt. Lagringstiderna kan vara upp till tio år. Eftersom personuppgifter lämnas in av kandidater via ansökningsformuläret på Jobsiers webbplats är kunden som erbjuder jobbet ansvarig för att personuppgifter raderas i tid på plattformen enligt lagliga raderingsperioder. Jobsier kommer att radera eller anonymisera dessa personuppgifter på plattformen som lämnats in av kandidater på uppdrag av kunden eller senast två månader efter ansökan från kandidaten.

Skriv ett meddelande

Andra annonser från leverantören

Alla annonser från denna leverantör

 • 76137 Karlsruhe

  06.04.2023

  Arbetarstudent inom frontend-utveckling med React och TypeScript

  ✅ Arbetarstudent inom frontend-utveckling med React och TypeScript (m/f/d)✅ Arbetsmässigt...

 • 76133 Karlsruhe

  18.04.2023

  Frontend mjukvaruutvecklare med Typescript och React (m/f/d)

  ✅ Frontend mjukvaruutvecklare med Typescript och React (m/f/d)✅ Workwise...

 • 76133 Karlsruhe

  Idag, 20:16

  Frontend-utvecklare på heltid (TypeScript/React) (f/m/d) - Rem

  ✅ Frontend-utvecklare på heltid (TypeScript/React) (f/m/d) - Remote✅ Knuddels...

 • 76133 Karlsruhe

  Igår, 20:20

  Werkstudent Frontend - TypeScript / React (m/w/d) - Karlsruhe ode

  ✅ Werkstudent Frontend - TypeScript / React (m/w/d) - Karlsruhe eller remote✅...

 • 76133 Karlsruhe

  20.04.2023

  Werkstudent Frontend - TypeScript / React (m/w/d) - Karlsruhe ode

  ✅ Werkstudent Frontend - TypeScript / React (m/w/d) - Karlsruhe eller remote✅...

 • 76131 Karlsruhe

  20.04.2023

  Frontend-utvecklare: i - Java / Angular / TypeScript / Quality

  ✅ Frontend-utvecklare: i - Java / Angular / TypeScript / Quality Management✅...

 • 76133 Karlsruhe

  17.04.2023

  Frontend Softwareentwickler - Angular / TypeScript / Testning / IT

  ✅ Frontend Softwareentwickler - Angular / TypeScript / Testing / IT Support...

 • 76133 Karlsruhe

  17.04.2023

  Senior Frontend Engineer - React / TypeScript (m/w/d)

  ✅ Senior Frontend Engineer - React / TypeScript (m/w/d)✅ Arbetsmässigt...

 • 76133 Karlsruhe

  17.04.2023

  Angular Developer TypeScript Frontend (m/w/d)

  ✅ Angular Developer TypeScript Frontend (m/w/d)✅ Enomic GmbH & Co....

 • 76227 Karlsruhe

  2023-04-02

  Mjukvaruutveckling - backend / frontend / TypeScript (m/f/d)

  ✅ Mjukvaruutveckling - Backend / Frontend / TypeScript (m/f/d)✅ kollega...

FAQs

How to create front end using HTML and CSS? ›

Where do I start
 1. Create the structure with HTML. The first thing you have to learn is HTML, which is the standard markup language for creating web pages.
 2. Style with CSS. The next step is to learn CSS, to set the layout of your web page with beautiful colors, fonts, and much more.
 3. Make it interactive with JavaScript.

What every front end developer should know? ›

Web Performance

HTML, CSS, and JavaScript are the three basic tools used in front-end development. However, you'll need other abilities to make them more efficient and operate in your favour. As a result, the best front-end developers are also experts in automation and web performance.

What is the definition of frontend? ›

a. : a unit in a computer system devoted to controlling the data communications link between terminals and the main computer and often to the preliminary processing of data. b. : a software interface (such as a graphical user interface) designed to enable user-friendly interaction with a computer.

How do you write frontend? ›

front-end” — used as a compound adjective to describe another noun. Therefore, based on the Cambridge dictionary, you should use “Front end” (as a compound noun) and “Front-end” (as a compound adjective).

Can I be a front-end developer without degree? ›

We've also learned that becoming a front-end developer without a degree is not only possible, but also attainable. One final question most people have is how long it takes to become a front-end developer. Well, the length of time it takes is entirely dependent on your learning pace and prior knowledge.

How long does it take to learn front end web development? ›

Key Takeaways. It takes approximately six months to learn front end web development under perfect conditions. Learning HTML tends to take about three weeks. You can receive comprehensive front end web development training through an in-person or live online course with Noble Desktop.

Is being a front-end developer worth it in 2023? ›

Everyone who wants to work as a Frontend developer has a bright future. According to the most recent research, there will be a shortage of approximately one million developers in 2023. Similar studies indicate that the situation might be worse for the rest of the world.

How much coding is required for front-end developer? ›

It is necessary to have a comprehensive idea of HTML, CSS, and JavaScript for front-end developers. One must first understand all the core concepts of the language like Variables, Functions, Event Handling, etc. And then slowly move towards learning some framework of JavaScript for example React, Angular, Vue etc.

Which language is most important for front-end developer? ›

HTML, the standard markup language for creating web pages, is essential for front-end development because it gives developers a way to define the content and structure of a website or application.

What is the basic difference between frontend and backend? ›

Front-end developers design the visual aspects of websites for users to interact with, including colors, layout, and fonts. Back-end developers create the invisible structure that helps websites function properly.

What is another name for a front-end developer? ›

A front-end developer is also known as a client end developer, HTMLer and front-end coder.

What is the difference between frontend and frontend web developer? ›

A web developer builds websites from the ground up and is involved in both front and backend web content, whereas a front-end developer exclusively works on content that is visible to the public.

How hard is front end coding? ›

Front-end development can be challenging, but it is also a rewarding job. It requires a strong understanding of HTML, CSS, and JavaScript, as well as staying updated with evolving technologies.

What is the simplest frontend? ›

There are numerous top frontend frameworks available, including Angular, React, Vue, Preact, Ember, and others. But, of all the frameworks available, Vue is the simplest and easiest to use. In addition, Vue's front end frameworks popularity is on the top right now. Vue is an easiest front end framework.

What is the easiest frontend language? ›

If you're brand new to coding and interested in pursuing a career as a front-end developer, HTML can give you an excellent foundation to build on. But if you're already somewhat familiar with that language, you might opt to learn CSS, Javascript, React, or Python.

Is HTML and CSS enough for front end development? ›

Learning HTML, CSS, and JavaScript will give you a solid foundation in front-end development and make it easier to learn front-end frameworks. You'll also be better equipped to understand how the different components of an application fit together and how to build and debug applications more effectively.

Is HTML and CSS used for frontend? ›

The difference between Front-End and Back-End is that Front-End refers to how a web page looks, while back-end refers to how it works. You can think of Front-End as client-side and Back-End as server-side. The basic languages for Front-End Development are HTML, CSS, and JavaScript.

Is front end HTML and CSS? ›

Languages used for the front end are HTML, CSS, and JavaScript while those used for the back end include Java, Ruby, Python, and .Net.

Is front end just HTML and CSS? ›

The front end stack is made up of many different languages and libraries. While these vary from application to application, there are only a few generic languages understood by all web browsers. These three main front-end coding languages are HTML, CSS and JavaScript.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Laurine Ryan

Last Updated: 11/12/2023

Views: 5604

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laurine Ryan

Birthday: 1994-12-23

Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

Phone: +2366831109631

Job: Sales Producer

Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.